SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "OSTRIŽ" NOVAKOVEC

 • 1. mjesto 3. zone u kategoriji juniorki održano na jezero šoderica u Koprivnici 28.05.2017

Sustav natjecanja HŠRS-a 2015 - 2018

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Upravni odbor HŠRS na sjednici od 08.06.2014. godine usvojio je :

ODLUKU

o sustavu natjecanja  HŠRS za 2015.-2018 godinu

 

KUP HŠRS - u disciplini „Lov ribe udicom na plovak“

I – SENIORSKE I JUNIORSKE KATEGORIJE

 

1.) Natjecanja županijskih saveza ŠRU

     

      Održavaju se u organizaciji svakog županijskog saveza ŠRU, a pravo nastupa imaju sve udruge članice toga saveza. Plasman ekipa na ovom natjecanju daje ekipama pravo nastupa na natjecanju ZONE, u okviru broja ekipa koji taj savez ŠRU daje na ZONU,  a koji u seniorskoj kategoriji može biti do polovce od broja ekipa seniora koje su sudjelovale na natjecanju županiskog saveza ŠRU

2.) Natjecanja ZONA  u tekućoj godini

    

     Izlučna natjecanja za Kup Hrvatske u tekučoj godini. za seniore, seniorke, juniore i juniorke
     održati će se u 7  zona i to:

 1. ZONA - pokriva županije: SISAČKO- MOSLOVAČKU, KARLOVAČKU,

         Nositelj zone je Savez ŠRU Sisačko Moslavačke županije.

 1. ZONA - pokriva županije: ZAGREBAČKU, KRAPINSKO-ZAGORSKU, GRAD ZAGREB

         Nositelj zone je Savez ŠRU Zagrebačke županije

 1. ZONA - pokriva županije: VARAŽDINSKU, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKU,
  MEĐIMURSKU

         Nositelj zone je Savez ŠRU Varaždinske županije.

 1. ZONA - pokriva županije: OSJEČKO-BARANJSKU, POŽEŠKO-SLAVONSKU

         Nositelj zone je Savez ŠRU Osječko Baranjske županije.

 1. ZONA - pokriva županije: BRODSKO-POSAVSKU, VUKOVARSKO-SRIJEMSKU,

         Nositelj zone je Savez ŠRU Vukovarsko Srijemske županije.

 1. ZONA - pokriva županije: PRIMORSKO-GORANSKU, LIČKO-SENJSKU, ISTARSKU,
  ŠIBENSKU, SPLITSKO-DALMATINSKU, DUBROVAČKO-NERETVANSKU,
           ZADARSKO- KNINSKU,

         Nositelj zone je Savez ŠRU Primorsko Goranske županije.

 1. ZONA – pokriva županije:BJELOVARSKO BILOGORSKA, VIROVITIČKO PODRAVSKA

         Nositelj zone je Savez ŠRU Bjelovarsko Bilogorske županije.

Nositelji zona dužni su sazvati predstavnike županijskih saveza ŠRU u svojoj natjecateljskoj ZONI najkasnije mjesec dana prije održavanja samog natjecanja, te odrediti mjesto i vrijeme održavanja natjecanja po principu rotacije prava domaćinstva unutar natjecateljske zone, te zaključke sa istoga dostaviti HŠRS-u

Na natjecanju ZONE, športsko ribolovna udruga može nastupiti samo sa jednom ekipom u svakoj od kategorija. Za plasman na zonsko natjecanje mjerodavan je ekipni poredak na županijskom natjecanju, a u okviru broja ekipa koju županija daje na zonu. U slučaju odustajanja neke od plasiranih ekipa mora o tome dostaviti obavijest HŠRS-u. Dostavljanjem dnevnika natjecanja HŠRS-u prijavljen je plasman svih ekipa sudionica ZONE, i dalje je to automatizam. Nositelj zone nikoga ne zamjenjuje, jer to bi značilo da tu zamjenu može i uskratiti.

Za natjecanje ZONE, HŠRS imenuje svoga delegata i vrhovnog suca, a ostale potrebne suce imenuje ZONA. Organizator je dužan navedenim službenim osobama osigurati naknadu putnih troškova i sudačku taksu prema pravilima HŠRS.

Delegat je dužan Savezu dostaviti DNEVNIKE ODRŽANIH županijskih NATJECANJA i dnevnike natjecanja Zone u roku 7 dana od održanog natjecanja ZONE.

 

3.) Završnica kupa HŠRS u tekućoj godini

Organizacija Završnice KUP-a HŠRS  dodjeljuje se prema raspisanom natječaju HŠRS.

Ako nema kandidata organizira se naizmjenično po zonama počevši od   II  ZONE., itd. Prema potrebi Upravni odbor HŠRS ima mogućnost zamjene redoslijeda.

 

PRAVO NASTUPA u završnici Kupa HŠRS stječu:

 1. a) Broj ekipa, koje iz pojedine natjecateljske ZONE stječu pravo nastupa u završnici Kupa

           HŠRS utvrđuje se kako slijedi:
               * svaka natjecateljska ZONA daje po dvije ekipe .

               * plasman ekipe među  prve 3 iz Kupa HŠRS prethodne godine osigurava natjecateljskoj ZONI
                       iz koje je ta ekipa pravo na dodatnu ekipu .

          * seniorke i juniorke, koje su nastupile na natjecanju ZONE  imaju pravo direktnoga ulaska u
             Završnicu KUP-a HŠRS

     Ekipe na natjecanju nastupaju sa 3 natjecatelja , a lov ribe traje 3 sata. U prijavi ekipe prijavljuje
     se kapetan ekipe, natjecatelji, a može biti prijavljena i jedna rezerva .   

    

    U slučaju da jedne ili više ekipa, plasiranih po gornjem razrezu, odustane od nastupa na KUP-u
    HŠRS može ih nositelj te zone zamijeniti slijedećim ekipama po plasmanu sa natjecanja te zone,
    kategorije i  discipline.

 1. b) Pravo izravnog nastupa u svakoj od kategorija ima ekipa po određenju domaćina Završnice
  KUP-a HŠRS, i ona ne nastupa u izlučnim natjecanjima.
 1. c) U završnicu KUP-a HŠRS u tekučoj godini direktno ulaze ekipni pobjednici KUPA HŠRS iz
  predhodne kalendarske godine u svim  kategorijama koje se održavaju u organizaciji HŠRS, i  one
      ne nastupaju u izlučnim natjecanjima
 1. d) Dvije prvoplasirane ekipa seniora sa KUP-a HŠRS stječu pravo nastupa na Kupu
  Podunavsko Jadranskih zemalja slijedeće godine. To pravo će se postupno proširivati i/ili
       mijenjati ovisno o dogovoru nacionalnih saveza država članica.

II – KADETSKE KATEGORIJE (Slet kadeta)

Organizacija  KUP-a kadeta HŠRS dodjeljuje se prema raspisanom natječaju HŠRS  Ako nema kandidata organizira se naizmjenično po zonama, počevši od  III  ZONE, itd.. Prema potrebi Upravni odbor HŠRS ima mogućnost zamjene redoslijeda.

U kadetskim kategorijama (U-14) eliminacijska natjecanja u lovu ribe održavaju se u organizaciji 

županijskih saveza ŠRU.        

  

 1. a) Ekipe na natjecanju nastupaju sa 3 natjecatelja, u prijavi ekipe može biti prijavljena i jedna
  rezerva .   

     Natjecanje u Lovu ribe traje 3 sata.

 

 1. b) Broj ekipa koje iz županijskog saveza ŠRU stječu pravo nastupa u završnici Kupa kadeta HŠRS

              * svaki županijski savez ŠRU daje po jednu ekipu .

              * plasman ekipe među prvih 10 iz Kupa kadeta HŠRS prethodne godine osigurava
                  županijskom savezu ŠRU iz koje je ta ekipa pravo na dodatnu ekipu

    * pravo izravnog nastupa u svakoj od kategorija ima ekipa po određenju domaćina Kupa
            kadeta HŠRS.

    * ekipni pobjednici  KADETSKOG KUPA HŠRS u  kategorijama kadeta i kadetkinja iz
            predhodne godine, ako se ne plasiraju kroz izlučna natjecanja.

U slučaju da jedne ili više ekipa, plasiranih po gornjem razrezu, odustane od nastupa na Kupu
  kadeta HŠRS može ih taj županijski savez ŠRU  zamijeniti slijedećim ekipama po plasmanu sa
  natjecanja tog županijskog saveza .

 

III - Ostalo 

   

Najbolje plasirane ekipe u kategorijama seniorki, seniora, juniorki (U-18) i juniora (U-18) , kadeta (U 14 ) i kadetkinja ( U 14) su  POBJEDNICI KUPA /KADETSKOG KUPA REPUBLIKE HRVATSKE. Tri prvoplasirane ekipe u svakoj od disciplina osvajaju pehar HŠRS u trajno vlasništvo, a članovi tih ekipa prigodne medalje. Prvoplasirane ekipe u lovu ribe osvajaju prijelazni pehar koji ostaje u posjedu ekipe do slijedeće završnice KUP-a HŠRS. Osvajatelj prijelaznog pehara dužan je HŠRS-u vratiti istoga najkasnije do završetka prijava ekipa slijedeće Završnice Kupa HŠRS, u protivnom slijedi suspenzija do povratka pehara, odnosno zabrana nastupa na slijedeća 2 službena natjecanja HŠRS, na kojima ta ekipa ima pravo nastupiti.

  Prijelazni pehari HŠRS dodjeljuju se bez vremenskog ograničenja. U trajno vlasništvo dobiva ga ekipa
  koja ga osvoji tri puta za redom.

Na izlučnim natjecanjima za KUP HŠRS domaćin dodjeljuje pehare za prve tri ekipe u ekipnoj konkurenciji i prigodne medalje članovima tih ekipa. U pojedinačnoj konkurenciji dodijeljuju se medalje za ukupni pojedinačni plasman. Izuzetak od navedenog može biti u kadetskim kategorijama gdje se mogu dodijeliti i medalje po sektorima.

NAPOMENA – Kod KUP natjecanja, koja se održavaju kroz dva ili više kola dodijeljeni crveni karton prvoga dana povlači za sobom posljedicu ne nastupanja već na slijedećem kolu  KUP-a

PRVENSTVA HŠRS u kalendarskoj godini

I - CASTING (bacačke discipline) - održava se u disciplini bacački petoboj za  kategorije seniora,  seniorki, juniora i  juniorki, a za bacački troboj u kategorijama kadeta i kadetkinja. Održava se kroz jednodnevno natjecanje.

 1. Sudjeluju zainteresirane ekipe u bacačkom petoboju za kategorije: seniori, seniorke, juniori i
  juniorke, te ekipa u bacačkom troboju za kadete i kadetkinje, koje do utvrđenog termina dostave
      svoju prijavu  HŠRS-u. Prijaviti se mogu i pojedinci, ali se njihov rezultat računa samo za
      pojedinačnu konkurenciju. 

   

    Ako se za ekipnu konkurenciju  prijavi manje od 3 ekipe, natjecanje u toj kategoriji je
    pojedinačno. Za pojedinačno natjecanje u pojedinoj disciplini i kategoriji potrebno je da se prijave
    najmanje 3 natjecatelja.  U slučaju prijave manje od 3 natjecatelja (-ke) prijavljeni mogu nastupiti
    u višoj starosnoj kategoriji.

 1. Na Prvenstvo HŠRS u bacačkim disciplinama svaka ŠRU može uputiti po jednu ekipu u svakoj
  od  kategorija i disciplina . Za mušku ekipu može nastupiti najviše 5 natjecatelja stim da  3 najbolja
     ulaze u bodovanje za ekipni plasman. Za žensku ekipu može nastupiti najviše 3 natjecateljke, s tim
     da 2 najbolje ulaze u bodovanje za ekipni plasmana.

    Jedan natjecatelj može nastupiti samo u jednoj od  kategorija

 1. Prvenstvo HŠRS u CASTINGU lige održava se prema kalendaru utvrđenom na prijedlog
  povjerenstva discipline, a izvode se prema pravilima za ovu disciplinu.
 1. Pojedinačni pobjednik natjecnja je natjecatelj/-ka koji sakupi najveći zbroj bodova petoboj
  (discipline bacačkog troboja + muha skich i muha dalj)  Ukoliko dva ili više natjecatelja postignu
      isti zbroj  bodova u petoboju, dijele bolje mjesto.

    U slučaju da dva ili više natjecatelja postignu isti broj bodova na pojedinoj meti, pobjednik te
    mete dobije se u ponovljenom natjecanju tih natjecatelja, ali uz mjerenje vremena. Pobjednik
    te mete je natjecatelj koji u ponovljenom nastupu postigne bolji rezultat, a ako su i tada
    jednaki bolji je natjecatelj koji je taj rezultat postigao u kraćem vremenu. U disciplinama u
    dalj pobjednik se određuje nakon još jednog izbačaja. Bodovi, koje je natjecatelj postigao u
    redovnom natjecanju, ostaju za zbroj bodova za troboj, odnosno petoboj.

   Ekipni pobjednik je ekipa čija su 3 najbolja člana u muškim kategorijama, odnosna 2 članice u
   ženskim kategorijama sakupili ukupno najveći zbroj bodova . U slučaju da dvije ili više ekipe
   osvoje isti broj bodova dijele bolje mjesto, a prednost za  nagradu donosi više boljih plasmana.

 1. HŠRS osigurava: 3 pehara za najbolje ekipe ili pojedince po konačan plasmanu u ligi, a članovima

    ekipa odgovarajuće medalje, medalje za 3 najbolja pojedinca po konačnom pojedinačnom
    plasmanu u  ligi.

 

II - Prvenstvo HŠRS  u "Lovu ribe udicom na plovak  - održava se kroz LIGA

     NATJECANJA za kategorije seniora, seniorki, mlađih seniora (U-23), juniora (U-18),

      kadeta (U14), osoba sa invaliditetom i veterana. Natjecanja se održavaju prema odredbama
     Pravilnika o natjecanjima HŠRS za disciplinu Lov ribe udicom na plovak. .

     NAPOMENA – od 2016. lige mladeži održavaju se u starosnim kategorijama: mlađi seniori
         (U-25), juniori (U-20) i kadeti (U-15).  Navedena promijena vrijedi i u nastavku ove Odluke)  

    Natjecateljska komisija HŠRS određuje domaćine pojedinih kola svake od liga  natjecanja i
    objavljuje na intrnetskoj stranici HŠRS .

 

II/a) PRVA LIGA seniora u Lovu ribe - 12 ekipa

 1. Formira se od 9 prvoplasiranih ekipa iz Prvenstva HŠRS predhodne godine. te od  prvoplasiranih
       ekipa iz svake od tri druge lige predhodne godine. Sve ekipe koje ispunjavaju navedene kriterije
       obvezne su do određenog datuma dostaviti HŠRS svoju prijavu i uplate utvrđenu kotizacije za
       slijedeću natjecateljsku godinu.

   

    U slučaju ne prijavljivanja ili odustajanja ekipe koje se plasirala u prvu ligu, zamjenjuje ju
    slijedeća ekipa po plasmanu iz iste druge lige, a ako odustane neka od stalnih ekipa prve lige
    zamjenjuje je najbolje plasirana ekipa iz drugihe liga sa najnižem koeficijentom (* koeficijent =
    Broj osvojenih bodova u  prethodnom natjecateljskom ciklusu / broj članova lige), itd..

     

    Ekipa koja se plasirala u višu ligu, ali to pravo ne može ostvariti jer u višoj ligi već nastupa ekipa
    iste udruge, tretira se kao da je u toj konkurenciji nastupila izvan konkurencije, pa se sva prava u
    svezi nastupa u višoj ligi prenose na ekipe koje slijede po plasmanu, poštujući utvrđene kriterije.    

    

    Ekipe sastavljene od 4  natjecatelja,  a lov ribe traje 4 sata

 1. Ciklus ima 12 (dvanaest) kola natjecanja koja se održavaju prema utvrđenom kalendaru
  natjecanja HŠRS , a način ribolova je slobodan .

 

 1. Iz iste ŠRU u ligi ne mogu nastupiti dvije ekipe
 2. Plasmani pojedinaca i ekipa utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima HŠRS.

       Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi nastup u liga natjecanjima do kraja tekućeg
       natjecateljskog ciklusu i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus, a po isteku toga roka uključuje se u
       liga natjecanja od treće lige.

 1. Na kraju ciklusa iz lige ispadaju 3 najslabije plasirane ekipe koje ulaze u DRUGU LIGU
  slijedeće godine.
 2. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 3. cm) za ekipni plasman i medalje za po 3 prvoplasirana u svakom sektoru .
 4. Po konačan plasman u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za najbolje ekipe, članovima ekipe  

      medalje HŠRS, te medalje HŠRS za 3 najbolja  pojedinca po konačnom pojedinačnom plasmanu
      u  ligi.

 1. Prvak HŠRS u kalendarskoj godini u disciplini seniora u lovu ribe predstavlja Hrvatsku na
  Svjetskom  klupskom prvenstvu u lovu ribe slijedeće kalendarske  godine..
 2. Konačni pojedinačni plasmani iz lige određuje SENIORSKU REPREZENTACIJU HŠRS

II/b) DRUGA LIGA seniora u Lovu ribe - 24 ekipe

 

 1. Formira se od: 3 ekipe koje su predhodne godine ispale iz prve lige, ekipa koje su se u drugoj ligi
   ISTOK;  SJEVER i ZAPAD predhodne godine  plasirale na mjesta od  2.-7, i od prvoplasiranih
       ekipa iz  svake od trećih  liga iz liga predhodne godine,  i/ili dalje do popune sa trećom ekipom
        prema koeficijentu najbolje plasirane ekipe ako bude manje od tri treće lige, ili po boljem
        koeficijentu prvoplasiranih ako bude više od tri  treće  lige

     U slučaju ne prijavljivanja ili odustajanja ekipe koje se plasirala u drugu ligu, zamjenjuje ju
     slijedeća ekipa iz iste treće lige, a ako odustane neka od stalnih ekipa druge lige zamjenjuje ju  
     slijedeća najbolja drugoplasirana ekipa trećihe liga po najmanjem
     koeficijentu, itd.

      Ekipa koja se plasirala u višu ligu, ali to pravo ne može ostvariti jer u višoj ligi već nastupa
      ekipa iste udruge, tretira se kao da je u toj konkurenciji nastupila izvan konkurencije, pa se sva
      prava u svezi nastupa u višoj ligi prenose na ekipe koje slijede po plasmanu, poštujući
      utvrđene kriterije.      

      Sve ekipe koje ispunjavaju gore navedene kriterije  i do određenog datuma dostavie HŠRS-u

      pismenu prijavu i uplatiti utvrđenu kotizacije za slijedeću godinu, rasporediti će se po
      teritorijalnom principu u tri druge lige po 8 ekipa.

     Ekipe sastavljene od 4 natjecatelja,  a lov ribe traje 4 sata

 1. U drugoj ligi ciklus ima 8 (osam) natjecanja koja se održavaju prema utvrđenom kalendaru
        natjecanja HŠRS, a način ribolova je slobodan
 2. Iz iste ŠRU u ligi ne mogu nastupiti dvije ekipe
 3. Plasmani pojedinaca i ekipa utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima HŠRS.

      Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi nastup u liga natjecanjima do kraja tekućeg
      natjecateljskog ciklusu i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus, a po isteku toga roka uključuje se u
      liga natjecanja od treće lige.

 1. Na kraju ciklusa 1 prvoplasirana ekipe po konačnom plasmanu u svakoj od drugih liga ulazi u
       PRVU  LIGU, a jedna  najslabija ekipa po konačnom plasmanu u svakoj od tri DRUGE LIGE
       ispada iz lige.
 2. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 3.   cm) za ekipni plasman i medalje za po 3 prvoplasirana u svakom sektoru .
 4. Po konačan plasman u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za najbolje ekipe, članovima ekipe
        medalje HŠRS, te medalje HŠRS za 3 najbolja  pojedinca po konačnom pojedinačnom plasmanu
        u ligi .

 

II/c) TREĆA LIGA seniora u Lovu ribe – broj ekipa prema prijavi

 

 1. Formirati će se po teritorijalnom principu od ekipa koje do utvrđenog termina dostave svoju
        prijavu HŠRS-u i uplate utvrđenu kotizaciju.. Nakon roka utvrđenog za prijavu ekipa za slijedeću
        kalendarsku godinu, HŠRS će utvrditi broj trećih liga i izvršiti će raspored  približno isti broj
       ekipa  po formiranim trećim  ligama.

     Ekipe su sastavljene od 3 natjecatelja,  a lov ribe traje 4 sata .

 1. Natjecateljski ciklus u svakoj od TREČIH LIGA ima 8 (osam) kola natjecanja, koja se održavaju

      prema utvrđenom kalendaru natjecanja HŠRS , a način ribolova je slobodan .

 1. Iz iste ŠRU u ligi ne mogu nastupiti dvije ekipe
 2. Plasmani pojedinaca i ekipa utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima lov ribe

      udicom na plovak .

      Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi nastup u liga natjecanjima do kraja tekućeg
     natjecateljskog ciklusu i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus

 1. Na kraju natjecateljskog ciklusa tri najbolje plasirane ekipe ( prvoplasirana ekipe iz svake od
   trećih liga ili prema koeficijentima tri najbolje plasirane ekipe ako bude više od tri lige ) ulaze u
       drugu ligu u slijedećem natjecateljskom ciklusu.
 2. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 3.   cm)  za ekipni plasman i medalje za po 3 prvoplasirana u svakom sektoru .
 4. Po konačan plasman u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za najbolje ekipe, članovima ekipe
        medalje HŠRS, te medalje HŠRS za 3 najbolja  pojedinca po konačnom pojedinačnom plasmanu
         u ligi.

 

II/d - LIGA SENIORKI  u Lovu ribe – broj ekipa prema prijavi

 

 1. Formirati će se od ekipa koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu i uplatu utvrđene
       kotizacije HŠRS. U konkurenciju se mogu prijaviti i ekipe sastavljene od natjecateljki mlađih
       ženskih kategorije, koje time ne gube pravo  nastupa u svojoj kategoriji . U slučaju nedovoljnog
       broja prijavljenih ekipa, HŠRS će otvoriti dopunski rok za prijavu natjecateljki za formiranje
       pojedinačne lige, a prema propisanim uvijetima .

     Ekipe su sastavljene od 3 natjecateljke,  a lov ribe traje 4 sata .

 1. Liga žena ima 8 (osam) kola natjecanja koja se održavaju prema utvrđenom kalendaru natjecanja,
  a izvode se slobodnim izborom tehnike ribolova
 2. Iz iste ŠRU u ligi mogu nastupiti dvije ekipe
 3. Plasmani pojedinki utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima lov ribe udicom na

    plovak .

    Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi nastup u liga natjecanjima do kraja tekućeg
    natjecateljskog ciklusu.

 1. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 2. cm) za ekipni plasman i medalje za po 3 prvoplasirana u svakom sektoru.
 3. Po konačnom plasmanu u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za najbolje ekipe, članovima ekipe

   medalje  HŠRS, te medalje HŠRS za 3 najbolje po konačnom pojedinačnom plasmanu u ligi.


II/e   POJEDINAČNE LIGE HŠRS u lovu ribe za mladež: 

 1. Formira se od zainteresirane mladeži, koja ispunjava navedene starosne kriterije:
         * U-14  rođeni - mlađi od 14 godine dana 31/12 godine koja prethodi godini prvenstva.
                       Minimalna starost za sudjelovanje je 10 godina dana 31.12. godine koja prethodi godini
                        u kojoj se organizira prvenstvo (2001-2004. godina rođenja)

       * U-18  rođeni - mlađi od 18 godine dana 31/12 godine koja prethodi godini prvenstva
                      (1997.-2000. godina rođenja) 
       * U-23  rođeni - mlađi od 23 godine dana 31/12 godine koja prethodi godini prvenstva
                      (1992.-1996. godina rođenja)
       * NAPOMENA – Odlukom Skupštine HŠRS od 25.03.2012. godine mlađi natjecatelj po želji
           može nastupiti u višoj starosnoj kategoriji

      Natjecanje u Lovu ribe traje 3 sata za kategorije U 14 i U 18 , a  4 sata za kategoriju U 23.

 1. U 2015. godine boduje se 6 (šest ) (+ zaostala nazjecanja iz ciklusa 2014/2015) kola lige prema
      utvrđenom kalendaru natjecanja, a dalje po 8  kola lige godišnje i to dirigiranim tehnikama
      ribolova (4 šteka, 2 rola, 2  slobodno). Izuzetak je kategorija U-14, gdje se lovi slobodnim
      izborom tehnike ribolova, ili tehnikama  koje će definirati vodstva reprezentracija .
  3. U liga natjecanjima pojedine starosne kategorije mogu nastupiti mladi utvrđenih godina starosti
      (i mlađi po želji) koji do utvrđenog roka izvrše Savezu prijavu i uplatu kotizacije za slijedeći
      natjecateljski ciklus
 2. Natjecatelji u pojedinoj ligi mladeži natječu se u jednom sektoru ako je prijavljeno do 13

    natjecatelja u konkurenciji,  od 14 do 23 natjecatelja u konkurenciji u dva sektora (međusobno
    razdvojena najmanje 25 metara ), itd., a raspoređuju se po sektorima na osnovu odredbi  Registra

    dirigiranog ždrijeba koji je u prilogu Pravilnika o reprezentacijama  HŠRS. Na svakom kolu se

    ždrijebaju startna mjesta za sve prijavljene natjecatelje u pojedinačnoj ligi, uz poštivanje

    dirigiranog ždrijeba . U dirigirani ždrijeb ulaze  prvi i posljednji broj u sektoru ili sektorima.

    U slučaju odustajanja ili izostanka natjecatelja  raspored po sektorima vrši se po istom kriteriju od

    natjecatelja koji su ostali na listi ( tj. natjecatelji niži na listi popunjavaju gore ispražnjena mjesta ,

    što znači da natjecatelj ne mora biti u istom sektoru ) .

 1. Plasmani pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima lov ribe

    udicom na plovak, stim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %.

    Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa 

    n+1 bodova (n = broj sudionika prijavljenih za natjecanje u lga natjecanju, ili broj prijavljenih

    u većem  sektoru kod većeg broja sektora u liga natjecanju).

     Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do kraja

    tekućeg natjecateljskog ciklusa

 1. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 2. cm) za pojedinačni plasman .
 3. Po konačnom plasmanu u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za 3 najbolja pojedinca po konačnom

    pojedinačnom plasmanu u ligi .

II/f  – POJEDINAČNA LIGA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM – broj prema prijavi

 

 1. Formirati će se od osoba sa invaliditetom koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu i
  uplatu utvrđene kotizacije HŠRS.
 2. U ciklusu boduju se 6 (šest) natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja i pravilima HŠRS
  koja vrijede za ovu disciplinu, a lov ribe traje 3 sata.
 3. Na natjecanjima lige boduju se plasmani sudionika od 1. - n boduju se bodovima
      1-  n  ( n  =  broj prijavljenih sudionika)
 4. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa
  n+1 bodova.

    Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do kraja

    tekućeg natjecateljskog ciklusa

 1. Plasmani pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika HŠRS o natjecanjima osoba sa

    Invaliditetom .

 1. Natjecatelj sa ocjenom invalidnosti od 2 – 6 obvezan je na natjecanju imati pomagača, koji ima
  ovlaštenja propisana pravilnikom
 2. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 medalje ili 3 pehara (najmanje

    visine od 25 cm) za pojedinačni plasman .

 1. Po konačnom plasmanu u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za 3 najbolja pojedinca po konačnom

     pojedinačnom plasmanu u ligi .

II/d) POJEDINAČNA LIGA VETERANA seniora u Lovu ribe – broj sudionika prema prijavi
 
   

 1. Formirati će se od zainteresiranih veterana, koji ispunjavaju navedene starosne kriterije i do

    utvrđenog termina dostave  HŠRS svoju prijavu i uplatu utvrđene kotizaciju  za  2015. god..Veterani
    su  ribolovci – sa navršenih 60 godina života, dana 31/12 godine koja prethodi  godini  prvenstva    
    (2015. – rođeni 1954. i stariji ).
 2. U ciklusu se boduje 6 (šest) natjecanja  prema utvrđenom kalendaru natjecanja i  to slobodnim  
        tehnikama ribolova. Lov ribe traje 3 sata, a kola se održavaju istovremeno sa kolima lige invalida.
3. Natjecatelji u pojedinoj ligi veterana natječu se u jednom sektoru ako je prijavljeno do 12
        natjecatelja u konkurenciji,  od 13 do 24 natjecatelja u konkurenciji u dva sektora  (međusobno
        razdvojena najmanje 25 metara ), itd. Na svakom kolu ždrijebaju se sektori i  startna mjesta za sve
        prijavljene natjecatelje u pojedinačnoj ligi, uz poštivanje dirigiranog ždrijeba.
5. Plasmani pojedinaca  utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima lov ribe udicom    na
        plovak, stim da najslabiji rezultat u zbroj ulazi sa 50 %.

        Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa 

        n+1 bodova (n = broj sudionika prijavljenih za natjecanje u lga natjecanju, ili broj prijavljenih

        u većem  sektoru kod većeg broja sektora u liga natjecanju).

        Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do kraja

        tekućeg  natjecateljskog ciklusa i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus.

 1. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 medalje za pojedinačni

        plasman .

 1. Po konačnom plasmanu u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za 3 najbolja pojedinca po konačnom
          pojedinačnom plasmanu u ligi

 

III - LIGA U  LOVU ŠARANA – ekipno prvenstvo

 

 1. Formirati će se od ekipa koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu i uplate HŠRS-u
  utvrđenu kotizaciju HŠRS.

    Ekipe su sastavljene od 2+1 natjecatelja. Natjecanje se organizira i provodi prema Pravilniku o
     natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu .

 1. Radi dužine trajanja natjecanja u ciklusu se boduje 4 kola natjecanja prema utvrđenom kalendaru
  natjecanja u organizaciji domaćina natjecanja i povjerenstva lige šaranaša, a prema odredbama 
       Pravilnika o natjecanju HŠL i ove Odluke
 2. Kod ekipnog plasmana na jednom natjecanju bod lista formira se prema ukupnom ulovu
  šarana i amura tako da ekipa koje ostvari najveću težinu ulova osvaja prvo mjesto i pripada joj
  15 bodova, drugoj ekipi  pripada 12 bodova,  trećoj ekipi 10 bodova, i tako do 12 ekipe
      koja osvaja 1 bod. Ekipa bez ulova ne ostvaruje bodove.

  

   U slučaju iste težine ulova dvije ili više ekipa, odlučuje najveća težina ulovljene ribe, koju su te
   ekipe ostvarile na tom natjecanju, a ako su i u tome jednaki odlučujući je ulov najteže ribe na tom
   natjecanja. 

 1. U sustavu liga natjecanja, koji se održava kroz četiri kola, konačni plasman ekipa utvrđuje se
  zbrojem bodova osvojenih na pojedinim kolima lige.

   

     U slučaju istog zbroja bodova, odlučuje veća ukupna težina ulova tih ekipa  u tom ciklusu
     natjecanja. U slučaju iste ukupne težine ulova tih ekipa odlučujući je ulov najteže ribe u ciklusu
     toga liga  natjecanja. 

 1. Za konačni plasman ekipa HŠRS osigurava 3 pehara za najbolje ekipe po konačnom plasmanu
  liga natjecanja, a članovima tih ekipa odgovarajuće medalje, te pehar za najveću ulovljenu ribu
      u tom ciklusu liga natjecanja.

IV/a – POJEDINAČNA LIGA U LOVU PASTRVE PRIRODNIM MAMCIMA 

 

 1. Formirati će se od pojedinaca koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu , uplatu utvrđene

    kotizacije HŠRS i ispune propisane uvjete hrvatske pastrvaške lige. Natjecanje se organizira i
    provodi prema Pravilniku o natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu .

 1. U ciklusu boduju se 6 (šest) natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja i Pravilniku o

    natjecanju za ovu disciplinu.

 1. Na natjecanjima mogu nastupiti natjecatelji koji do utvrđenog roka izvrše prijavu i uplatu
  kotizacije.
 2. Na natjecanjima lige boduju se pojedinačni plasmani sudionika od 1. - n boduju se bodovima
      1-  n  ( n  =  broj sudionika pojedinačne lige)
 3. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa
  n+1 bodova. Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do

    kraja  tekućeg natjecateljskog ciklusa.

 1. Konačni plasman lige za pojedince određen je manjim zbrojem osvojenih bodova.

    Ako su u ligi dva ili više pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolji je pojedinac
    koji je u LIGA ciklusu ulovio ukupno veći broj riba, a ako su i u tome jednaki bolji je pojedinac
    koji je u jednom kolu  ulovio veći broj komada riba.

 1. HŠRS obvezan je za najbolje po sveukupnom kolu osigurati 3 medalje , a po po konačnom

    pojedinačnom plasmanu u ligi za najbolje osigurati 3 pehara .

 

IV/b – POJEDINAČNA LIGA U LOVU PASTRVE  NA JEZERIMA

 

 1. Formirati će se od pojedinaca koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu , uplatu utvrđene 

     kotizacije HŠRS i ispune propisane uvjete hrvatske pastrvaške  lige. Natjecanje se organizira i
     provodi  prema Pravilniku o natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu .

 1. U ciklusu boduju se 6 (šest) natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja i Pravilniku o

    natjecanju za ovu disciplinu.

 1. Na natjecanjima mogu nastupiti natjecatelji koji do utvrđenog roka izvrše prijavu i uplatu
  kotizacije.
 2. Na natjecanjima lige boduju se pojedinačni plasmani sudionika od 1. - n boduju se bodovima
      1-  n  ( n  =  broj sudionika pojedinačne lige)
 3. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa
  n+1 bodova. Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do

    kraja  tekućeg natjecateljskog ciklusa.

 1. Konačni plasman lige za pojedince određen je manjim zbrojem osvojenih bodova.

    Ako su u ligi dva ili više pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolji je pojedinac
    koji je u LIGA ciklusu ulovio ukupno veći broj riba, a ako su i u tome jednaki bolji je pojedinac
    koji je u jednom kolu  ulovio veći broj komada riba.

 1. HŠRS obvezan je za najbolje po sveukupnom kolu osigurati 3 medalje , a po po konačnom

    pojedinačnom plasmanu u ligi za najbolje osigurati 3 pehara .

 


V – POJEDINAČNA LIGA U LOVU PREDATORA S OBALE UMJETNIM MAMCIMA

 

 1. Formirati će se od pojedinaca koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu , uplatu utvrđene

    kotizacije HŠRS i ispune propisane uvjete hrvatske spin lige. Natjecanje se organizira i provodi
    prema Pravilniku o natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu .

 1. U ciklusu boduju se 6 (šest) natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja i pravilima HSL
  koja vrijede za ovu disciplinu.
 2. Na natjecanjima mogu nastupiti natjecatelji koji do utvrđenog roka izvrše prijavu i uplatu
  kotizacije.
 3. Na natjecanjima lige boduju se pojedinačni plasmani sudionika od 1. - n boduju se bodovima
      1-  n  ( n  =  broj sudionika pojedinačne lige)
 4. Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa
  n+1 bodova. Dva neopravdana izostanka onemogućava pojedincu nastup u liga natjecanjima do

    kraja  tekućeg natjecateljskog ciklusa.

 1. Konačni plasman lige za pojedince određen je manjim zbrojem osvojenih bodova.

   Ako su u ligi dva ili više pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolji je pojedinac
    koji je u LIGA ciklusu ulovio ukupno veći broj riba, a ako su i u tome jednaki bolji je pojedinac
    koji je u jednom kolu  ulovio veći broj komada riba, a ako su i u tome jednaki prednost za
    nagrade ima natjecatelj koji je bolji nakon dodatnog jednosatnog razigravanja.

 1. HŠRS obvezan je za najbolje po sveukupnom kolu osigurati 3 medalje , a po po konačnom

    pojedinačnom plasmanu u ligi za najbolje osigurati 3 pehara .

VI - LIGA HŠRS U LOVU RIBE UMJETNOM MUHOM – pojedinačna i ekipna

 

 1. Formirati će se od ekipa i pojedinaca koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu , uplatu

    utvrđene kotizacije HŠRS i ispune propisane uvjete hrvatske mušičarske lige .

    Ekipe su sastavljene od 3 natjecatelja. Natjecanje se organizira i provodi prema Pravilniku o
    natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu.

 1. Iz iste ŠRU u ligi mogu nastupiti najviše dvije ekipe.
 2. Na natjecanjima mogu nastupiti ekipe i pojedinci koji do utvrđenog roka izvrše prijavu i uplatu
  kotizacije.
 3. Ciklus lige čini 6 kola natjecanja, od kojih se 5 najboljih boduje za konačni plasman. Odvija se
       prema utvrđenom  kalendaru natjecanja, a organizatori su domaćini natjecanja.
 4. Plasmani ekipa i pojedinaca utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima HŠRS za
  disciplinu „lov ribe umjetnom muhom“.
 5. Na natjecanjima lige boduju se ekipni i pojedinačni plasmani od 1. - n boduju se bodovima
  1-  n  ( n  =  broj ekipa/pojedinaca sudionika lige).

    Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi i pojedincu nastup u liga natjecanjima do kraja
    tekućeg natjecateljskog ciklusa.

 1. Konačni plasman lige za ekipe/pojedince određen je manjim zbrojem osvojenih bodova iz 5 kola.

    Ako su dvije ili više ekipa/pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolja je
    ekipa/pojedinac u LIGA koji je ciklusu ulovio veću dužinu riba.

 1. HŠRS osigurava 3 pehara za najbolje ekipe, a članovima tih ekipa odgovarajuće medalje i 3

    pehara za najbolje pojedince po konačnom plasmanu u ligi.

VII - LIGA HŠRS U LOVU PASTRVSKOG GRGEČA – ekipna

 

 1. Formirati će se od ekipa koji do utvrđenog termina dostave svoju prijavu , uplatu utvrđene
        kotizacije HŠRS i ispune propisane uvjete hrvatske bass lige.
       Natjecanje se organizira i provodi prema Pravilniku o natjecanjima HŠRS za ovu disciplinu .
 2. Iz iste ŠRU u ligi mogu nastupiti najviše tri ekipe.
 3. Ekipu na natjecanju čine 2 natjecatelja  
 4. U ciklusu se boduje 6 (šest) natjecanja prema utvrđenom Pravilniku za ovu disciplinu, a prema
  kalendaru povjerenstva discipline..
 5. Plasmani ekipa utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima HŠRS za tu disciplinu .
 6. Na natjecanju težina ulovljene ribe (do 5 komada po ekipi) boduje se sa 1 bod za svakih 10 grama.

     Plasman ekipa određen je brojem osvojenih bodova, tako da je najbolja ekipa sa najviše osvojenih
     bodova. U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova dijele  plasman, koji je jednak
     zbroju njihovih plasmana podijeljenom sa brojem tih ekipa.
    (Primjer: ekipe koje su jednake po  broju bodova plasiraju se kako slijedi od 2.-5. mjesta – iz toga
    proizlazi 2+3+4+5 = 14 : 4= plasmanu od 3,5)

    Prednost za športsku nagradu ima ekipa  koja je bodove ostvarila iz više ulovljenih riba, a ako su i
    tome jednake bolja je ekipa sa manjim startnim brojem ekipe (čamca).

      

    Ekipa koja nije nastupila na natjecanju boduje se na tom natjecanju sa n+1 bodova (n = broj
      prijavljenih ekipa lige  

   

     Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi i pojedincu nastup u liga natjecanjima do

      kraja  tekućeg natjecateljskog ciklusa.

 1. Konačni poredak ekipa u ligi određen je manjim zbrojem plasmana iz pojedinih kola lige. U
  slučaju da su dvije ili više ekipa jednake po zbroju plasmana prednost ima ekipa koja je u ciklusu
       ulovila veću težinu ribe, a ako su i dalje jednake za konačni poredak odlučujuća je veća težina
       ribe u u prvom kolu toga  natjecateljskog ciklusu, itd.   
 2. HŠRS osigurava 3 pehara za najbolje ekipe po konačnom plasmanu u ligi, a članovima tih ekipa
  odgovarajuće medalje..

 

VIII– POJEDINAČNA LIGA U LOVU RIBE HRANILICOM NA DNU (FEEDER)

 1. Formirati će se od ekipa koje do utvrđenog termina dostave svoju prijavu HŠRS-u i uplate
  utvrđenu kotizaciju.  

    Ekipe su sastavljene od 3 natjecatelja,  a lov ribe traje 5 sata .

 1. Natjecateljski ciklus ima 6 (šest)  kola natjecanja, koja se održavaju  prema utvrđenom
       kalendaru natjecanja HŠRS.
 2. Iz iste ŠRU u ligi ne mogu nastupiti dvije ekipe
 3. Plasmani pojedinaca i ekipa utvrđuju se na osnovu odredbi Pravilnika o natjecanjima HŠRS -

      disciplina FEEDER .

      Dva neopravdana izostanka onemogućava ekipi nastup u liga natjecanjima do kraja tekućeg
     natjecateljskog ciklusu i cijeli slijedeći natjecateljski ciklus

 1. Domaćin kola lige obvezan je za najbolje po plasmanu osigurati 3 pehara (najmanje visine od 25
 2.   cm)  za ekipni plasman i medalje za po 3 prvoplasirana u svakom sektoru .
 3. Po konačan plasman u ligi HŠRS će osigurati 3 pehara za najbolje ekipe, članovima ekipe
        medalje HŠRS, te medalje HŠRS za 3 najbolja  pojedinca po konačnom pojedinačnom plasmanu
         u ligi.

HŠRS nema mogućnosti financirati ovu disciplinu.

 

OPĆE ODREDBE

U SVIM gore navedenim ligama :

- U ekipnim natjecanjima može biti najmanje  4 ekipe prijavljene u konkurenciji. Iz navedenog se
   izuzima casting. U slučaju da se za ligu nije prijavio potreban broj ekipa liga postaje pojedinačna
   (ako za to postoje uvjeti ), a formira se od zainteresiranih pojedinki i pojedinaca koji će se prijaviti
   u dodatnom prijavnom roku od 20 dana prema uvjetima u sljedećem stavku ovog člana.

- U pojedinačnim natjecanjima može biti najmanje 10 natjecatelja prijavljenih u konkurenciji iz 3
   različite udruge. Iz navedenog se izuzima casting.  U slučaju da se za ligu nije prijavio potreban
   broj natjecatelja,  natjecanje se može održati, ali će nadležna tijela HŠRS odlučiti o formiranju
   reprezentacija HŠRS u toj disciplini. Ako se iz bilo kojeg razloga ne održi ligaško natjecanje
   HŠRS neće se formirati nacionalnu selekciju u toj disciplini .

U kalendarskoj godini minimalni broj kola svih liga navedenih u točkama II  - VIII   je  6 kola, osim u discuiplini Lov šarana 4 kola (radi dužine trajanja svakoga natjecanja)

HŠRS određuje prioritete u financiranju nastupa reprezentacija HŠRS u pojedinim disciplinama u skladu sa člankom 16. Pravilnika o reprezentacijama. Svi natjecatelji, natjecateljke i ekipe svojom prijavom za ligu u kalendarskoj godini prihvaćaju navedenu činjenicu, kao i mogućnost da njihovu reprezentaciju HŠRS neće moći financirati, odnosno da će svoj nastup eventualno financirati sami članovi dotične reprezentacije. U slučaju da se ne osiguraju sredstva potrebna za nastup, ta reprezentacija neće nastupiti.

HŠRS određuje prioritete u financiranju nastupa reprezentacija HŠRS u pojedinim disciplinama u skladu sa člankom 16. Pravilnika o reprezentacijama. Svi natjecatelji, natjecateljke i ekipe svojom prijavom za ligu određene godine prihvaćaju navedenu činjenicu, kao i mogućnost da njihovu reprezentaciju HŠRS neće moći financirati, odnosno da će svoj nastup eventualno financirati sami članovi dotične reprezentacije. U slučaju da se ne osiguraju sredstva potrebna za nastup, ta reprezentacija neće nastupiti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. A) SUDIONICI U  NATJECANJU HŠRS


 Sudionici u službenim natjecanjima HŠRS su registrirani natjecatelji i suci . Registraciju sudaca vrši

 HŠRS, a registraciju  natjecatelja, vrše županijski savezi ŠRD (dalje: Županije) u redovnom i

 dopunskom prijelaznom roku , a u razdoblju  01.-31.01. (redovan prijelazni rok) i  20 dana prije
 prvog  kola novog natjecateljskog ciklusa( dopunski prijelazni rok ).

Godišnje naknade za registraciju natjecatelja  iznosi 50,00 Kn po sudioniku, a uplaćuje se na
žiro račun Saveza ŠRD županije koja  vrši registraciju .

Natjecatelji se registriraju prema Pravilniku  o registraciji  sudionika u natjecanju  HŠRS samo za
jednu ekipu u svakoj od disciplina .U  Saveza ŠRD županije vrši se godišnja registarcija natjecatelja
za sljedeći ciklus natjecanja: upisom natjecatelja u registar natjecatelja u internetskom programu  HŠRS i izdavanjem markice HŠRS za tu kalendarsku godinu

Suci se licenciraju prema Pravilniku  o registraciji  sudionika u natjecanju  HŠRS.  Uvjet za licenciranje sudaca HŠRS u disciplini lov ribe je pohađanje godišnje edukacije sudaca HŠRS, a obvezan je za sve suce koji će na službenim natjecanjima HŠRS u lovu ribe obavljati značajnije funkcije (delegat HŠRS, vrhovni sudac ili tajnik natjecanja). HŠRS  evidentira  suce na godišnjoj edukaciji i licencira ih putem spiska koji će dostaviti svim županijskim savezima ŠRD, te ekipama koje su članovi liga u lovu ribe udicom na plovak .

Obrazac zahtjeva za registraciju natjecatelja, odnosno za licenciranje sudaca u natjecanju   propisuje HŠRS, sastavni je dio ove Odluke i objavljen je na internetskoj stranici HŠRS (www.ribolovni-savez.hr)

  

 1. B) PREDPRIJAVA

Ekipe u lovu ribe zainteresirane za natjecanjeu lovu ribe obvezne su najkasnije do 01.12.2017. godine dostaviti Hrvatskom športsko ribolovnom savezu, 10000 Zagreb, Trg krešimira Čosića 11 predprijavu za natjecanja slijedeće kalendarske godine.

Navedeno je potrebno kako bi se na vrijeme izvršio raspored po ligama, definiranje ekipa koje odustaju od službenih natjecanja slijedeće kalendarske godine i određivanje njihovih zamjena, te druge potrebne predradnje. 

 

 1. C) KOTIZACIJA I PRIJAVA EKIPA

  Prema procjeni troškova pojedinih liga utvrđena je kotizacija:

  Lov  ribe udicom na plovak

      * seniori  I  i  II LIGA                                3.000,00  Kn   po ekipi

      *  seniori III LIGA                                     2.500,00  Kn   po ekipi

      *  seniorke                                                  2.000,00  Kn   po ekipi

      *  mladež                                                    300,00  Kn    po natjecatelju i natjecateljskoj godini   

      * osobe sa invalidnošću i veterane u
         lovu ribe .                                                  500,00  Kn    po natjecatelju

   Lov šarana                                                    5.000,00  Kn    po ekipi ( tri člana )

   Lov pastrve prirodnim mamcima                    600,00  Kn    po natjecatelju

   Lov pastrve na jezeru                                      700,00  Kn    po natjecatelju

  Lov predatora s obale                                    1.500,00  Kn    po natjecatelju

                                                                            500,00 Kn     po natjecatelju - junioru 

   Lov ribe muhom                                           1.000,00  Kn    po natjecatelju (3.000,00 za ekipu).

   Lov  pastrvskog grgeča                                 1.000,00 Kn     po natjecatelju
                                                                            500,00 Kn      po natjecatelju junioru 

   Lov hranilicom na dnu                                  1.800,00 Kn      po ekipi

Gornje kotizacije za natjecanja u tekućoj godini uplaćuju se do  31.01.  na račun Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11   IBAN – HR5423600001101490561

Naplaćena sredstva iz kotizacije HŠRS rasporediti će se ravnomjerno domaćinima pojedinih kola liga po kategorijama za koje su se plaćale kotizacije, uz prethodno odbijanje troškova HŠRS. Iz primljenih sredstava svaki imenovani domaćin liga-natjecanja pokriti će troškove obveznih športskih nagrada i troškove službenih osoba na natjecanjima (delegata natjecanja, vrhovnog tajnika natjecanja i sektorskih sudaca) prema Pravilniku o dnevnicama HŠRS.

Sve ekipe, i natjecatelji u pojedinačnoj konkurenciji, koje zadovoljavaju postavljene kriterije obvezne su najkasnije do 31.01.tekuće godine pismeno prijaviti HŠRS-u svoj nastup na obrascu koji propisuje HŠRS. Sastavni dio prijave je priložena fotokopija dokumenta o uplaćenoj  kotizaciji, te pismenu potvrdu nositelja gospodarenja da odobrava održavanje natjecanja na prijavljenoj vodi . Naknadne prijave, nepotpune prijave i uplate kotizacije nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir bez obzira na razlog kašnjenja.

U pismenoj prijavi ŠRU je OBVEZNA za svoju ekipu ili za pojedinog natjecatelja u pojedinačnoj ligi, odabrati vodu (iz registra natjecateljskih staza za ligu u koju se prijavljuje) na kojoj je spremno organizirati jedno kolo lige, odnosno rezervnu stazu ako na predloženoj vodi nije moguće održati natjecanje . Dopušteno je prijaviti za osnovnu /rezervnu stazu sljedeće kombinacije : stajaća voda ( jezero/kanal) -  stajaća voda ( jezero/kanal) ; stajaća voda ( jezero/kanal) -  tekuća voda ( rijeka ) ; tekuća voda ( rijeka ) -  stajaća voda ( jezero/kanal)  .

Domaćini svih natjecanja u Republici Hrvatskoj obvezni su od HŠRS-a ishoditi odobrenje za održavanje natjecanja. na propisanom obrascu.


 1. D) REGISTAR NATJECATELJSKIH VODA

 

Čine natjecateljske vode koje zadovoljavaju kriterije Pravilnika za natjecanje odgovarajuće discipline,  a za organizaciju liga i kup natjecanja kako slijedi  :

VODE  ZA LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK - STAJAČICE

Bajer – Cerovlje

Mrtvi kanal – Veleševac

Bajer – Vrbovec

Mrtvica rijeke Bednje – Novi Marof

Banova Jaruga  - Kutina

Neđerdof - Kotoriba

Bara - Budakovac

Neteča - Detkovac

Barutana - Ivanec                                            

Omladinski bajer – Ivanec

Blato – Remetinac, Zagreb

Perutnica – Prelog

Bobovica – Samobor

Ravenska Kapela –Križevci

Ciglana – Vustje 

Raminac - Lipik

Čep – Gabajeva Greda

Ribnjak  - Našice 

Črnec – Vrbovec                                              

Ribnjak – Virovitica

Dravica – Gradina

Ribnjak - Zdenci 

Dubrava – Donji Desinac (Jastrebarsko)

Ribnjak Zelešće – Mursko Središće

Dubravica 1 i 2 – Susedgrad

Ribnjak 1 - Rasinja

Finzula – Rakitje ( Sveta Nedjelja)

Ribnjak 2 - Rasinja

Jarki – Stubičke toplice

Ribnjak 6 – Virovitica

Jarun – Zagreb

Sabljaci – Ogulin

Javorica – Slatina

Separacija – Đurđevac

Jezera – Bedekovčina  

Skresovi –Garešnica

Jezero Jarki – Stubičke Toplice                                             

Stara Bednja - Ludbreg

Jezero - Poljanić                                              

Stara Drava – Bilje

Jezero - Rasinja

Stara Drava – Donji  Miholjac

Jezero – Trakošćan

Stara Drava – Podravski  Podgajci

Jezero – Tribalj 

Stara Drava – Repaš

Jezero Bajer – Fužine

Stara Drava  – Repnjak, Belišće

Jezero br. 3  – Ozalj

Stara Mura - Podturen

Jezero HE Čakovec  - Kuršanec

Stara Mura - Žabnik

Jezero Ilova  - Kutina

Stari ribnjak – Oriovac

Jezero Jošava – Đakovo

Stari bajer – Slatina

Jezero Mokrice – Sveti Ivan Zelina

Šljunčara – Ozalj

Jezero Motičnjak – Akvacity

Šljunčara Beli kipi -Varaždin 

Jezero Savica – Zagreb

Šoderica – Ivanovec

Jezero Štikada – Gračac

Šoderica – Koprivnica 

Juš – Rakitje  

Šumbar – Karlovac

Kanal Krajc – Cerna 

Topoljski dunavac - Repaš

Marina – Prelog

Zajarki – Zaprešić 

Ivančani  - Vukšinac

Žužička – Kotoriba

Jezero Šumbar – Desno jezero

SRC Novakovec

Jezero – Požega

 

Jezero 4 – Poljanski lug

 

VODE  ZA LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK - TEKUĆICE

Biđ  - Cerna

Kanal HE Dubrava (staza 3 )

Bosut - Ivankovo

Kupa - Jamnička Kiselica

Bosut – Rokovci

Kupa – Karlovac  

Bosut – Vinkovci

Kupa – Ozalj   

Česma 1 i 2 – Križ 

Kupa – Pokupsko

Drava – Hrženica

Kupa – Sisak

Drava – Osijek (desna obala)

Sava – Davor                                                    

Dunav - Batina

Sava - Drenov bok

Dunav – Dalj

Sava Mačkovac – Nova Gradiška 

Dunav – Vukovar

Sava - Slavonski Brod

Mirna – Buje 

Sava - Zagreb

Kanal HE  Čakovec – Orehovica                                  

Sava – Županja

Kanal HE Dubrava (staza 1 - 3 )– Sv.Marija (osim mladeži

Šintarija -  Varaždin

Kanal HE Varaždin

Beli kipi -  Varaždin

Kupalište  DRAVA - Varaždin

Jegeniš - Koprivnica

Natjecanje u ligama može se održati na ribolovnim vodama prema gornjem određenju uz potrebno odobrenje i suglasnost OVLAŠTENIKA RIBOLOVNOG PRAVA .

Natjecateljske staze za koje se smatra da zadovoljavaju uvjete za ulazak u registar natjecateljskih voda, ili odbijene vode koje su izvršile tražena prilagođavanja mogu se prijavit za kontrolni pregled. Pregled će izvršiti komisija HŠRS. U slučaju da pregledana voda zadovoljava uvjete za natjecanje upisuje se u registar voda za slijedeći natjecateljski ciklus.

Nastaviti će se revizija natjecateljskih staza i voda prema određenjima članka 12 i 13 Pravilnika o natjecanju u lovu ribe udicom na plovak. Po završetku, registar će biti jedinstven za sve vode, a vodit će se i u elektronskom obliku na internetskoj stranici HŠRS-a .

Imenovani domaćin natjecanja lige obvezan je 15 dana prije natjecanja dostaviti pismenu obavijest ekipama i službenim osobama, u kojoj moraju biti navedene sve pojedinosti vezane uz organizaciju natjecanja: naziv vode (glavne i rezervne), točna lokacija natjecanja, vrijeme i mjesto prijave ekipa, kao i zakonska ograničenja koja vrijede za tu vodu . U slučaju bitne promjene uvijeta na osnovnoj stazi,  domaćin natjecanja lige obvezan je 10 dana prije natjecanja dostaviti pismenu obavijest ekipama i službenim osobama o rezervnoj stazi prema prijavi, a o svemu je nužna suglasnost Voditelja liga .

Domaćin je obvezan natjecateljima te lige omogućiti trening na natjecateljskoj stazi. Dan prije natjecanja trening mora završiti najkasnije do 14 sati .  Eventualno plaćanje dnevne karte stvar je odluke ovlaštenika ribolovnog prava.

U slučaju opravdanog razloga domaćin natjecanja obvezan je najkasnije 10 dana prije termina održavanja natjecanja najaviti promjenu mjesta održavanja natjecanja (rezervna voda), dobiti suglasnost voditelja liga natjecanja i mora osigurati da najavljena natjecateljska staza bude pripremljena za natjecanje i da zadovoljava standarde utvrđene Pravilnikom o natjecanjima HŠRS .

 1. D) KALENDAR NATJECANJA

 KUP NATJECANJA HŠRS

        * KUP ŽUPANIJE za juniorske i seniorske kategorije - drugi vikend u svibnju

                                    za kadete – do kraja lipnja

        * KUP ZONA za juniorske i seniorske kategorije - četvrti vikend u svibnju
        * FINALE KUP-a  za juniorske i seniorske kategorije  – treći vikend u srpnju
        *  KUP-a kadeta  - prvi vikend u srpnju

Kalendar svih MEĐUNARODNIH NATJECANJA I SLUŽBENIH NATJECANJA HŠRS za slijedeći natjecateljski ciklus sastavni je dio ove ODLUKE i donosi se na osnovu  prijava sudionika natjecanja i prijedloga povjerenstava pojedinih liga dostavljenih Savezu najkasnije do 31.01. tekuće godine. Na osnovu dostavljenih prijava i prijedloga Natjecateljska komisija HŠRS utvrditi će  (do kraja veljače)  raspored domaćinstava i natjecateljskih staza, te kalendar natjecanja HŠRS.  U protivnom, u roku od dva naredna tijedna, to će učiniti voditelj liga natjecanja .

Domaćin natjecanja obvezan je obavijest o natjecanju dostaviti:
   * službenim osobama toga natjecanja
   * Hrvatskom športsko ribolovnom savezu, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11.

U slučaju potrebe Kalendar službenih natjecanja HŠRS naknadno će revidirati predsjednik Natjecateljske komisije HŠRS - u funkciji voditelja liga.

 1. E) KAZNENE ODREDBE
 1. U slučaju ne dostavljanja ili polovične prijave (nema glavne ili rezervne staze), ili ne osigura
  odgovarajuće staze za natjecanje kojega je domaćin, ekipa gubi pravo sudjelovanja u tekućem
      ciklusu  natjecanja.
      Ekipa koja je ovom odredbom izgubila pravo sudjelovanja u službenim natjecanjima HŠRS u
      tekućem natjecateljskom ciklusu po isteku kazne počinje od najnižeg ranga natjecanja
 2. Ekipa koja ne izvrši povrat prijelaznog pehara do utvrđenog roka kažnjava se zabranom nastupa
  na službenim natjecanjima HŠRS sve dok ne izvrši povrat pehara plus 2 dodatna nastupa na
  službenim natjecanjima HŠRS koja slijede.
 1. Kod upućivanja pismene reklamacije koja zahtjeva zasjedanje žirija natjecanja, ekipa je
  obavezna uplatiti kauciju u iznosu od 200,00 Kn. U slučaju ne priznavanja reklamacije kaucija se
      ne vraća i prebacuje se na račun HŠRS, a u slučaju prihvaćanja reklamacije navedeni iznos se
      vraća uplatitelju.
 1. F) SUCI I DELEGATI HŠRS NA SLUŽBENIM NATJECANJIMA
 1. Sudačka komisija HŠRS izvršiti će u ime HŠRS LICENCIRANJE službenih osoba na natjecanju   

    HŠRS, Delegata i Vrhovnog suca, koji će na taj način biti osposobljeni za vršenje funkcija za koje
    su imenovane.

 1. Upravni odbor HŠRS ili po njima ovlaštene osobe, utvrditi će, na prijedlog sudačke komisije ili

    povjerenstva discipline, službene osobe na službenim natjecanjima HŠRS kako slijedi: delegata
    HŠRS i vrhovnog suca za liga natjecanja i  za natjecanja ZONA, delegata HŠRS i suca za liga
    natjesanja u ostalim disciplinama, te sudački kolegij završnice FINALA  KUP HŠRS i KUP-a
    kadeta  HŠRS,  poštivajući princip da se isti imenuju iz najbližeg okruženja. Navedene osobe ne
    mogu na istom natjecanju biti u funkciji  natjecatelja ili kapetana.  Ostale službene osobe na
   natjecanju imenuje domaćin natjecanja.

 1. Spisak imenovanih delegata HŠRS i vrhovnih sudaca na službenim natjecanjima u Hrvatskoj

    sastavni je dio ove ODLUKE, a utvrditi će Sudačka komisija HŠRS nakon definiranja svih
   domaćina natjecanja . U slučaju spriječenosti imenovani suci dužni su otkazati svoje sudjelovanje
    najkasnije 15 dana prije utvrđenog datuma održavanja natjecanja.

 1. Delegat HŠRS i vrhovni sudac dužni su prije natjecanja pregledati natjecateljsku stazu i donijeti

    odluku o ispravnosti staze za izvedbu natjecanja, a nakon održanog natjecanja obvezne su
    dostaviti svoje izvješće sa natjecanja na adresu HŠRS, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11.

 1. Službene osobe na natjecanju imaju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova prema odluci
  HŠRS. Isplate vrši domaćin natjecanja. O visini naknada domaćin je dužan zatražiti informaciju
      od HŠRS.

 

 1. G) CEREMONIJA OTVARANJA I ZATVARANJA NATJECANJA

Sve ekipe - sudionici natjecanja obavezne su prisustvovati ceremonijama otvaranja i zatvaranja natjecanja: Kupa HŠRS/Prvenstva HŠRS, pojedinih kola liga natjecanja i Kadetskog prvenstva Hrvatske.

Ne pridržavanje navedene odredbe povlači za sobom zabranu nastupa na 2 (dva) slijedeća službena natjecanja HŠRS istog ili višeg ranga natjecanja. Ekipa na ceremoniji mora biti jednoobrazno obučena.

Na otvaranju Završnice KUPA-a /Prvenstva HŠRS obavezno je sviranje državne himne i dizanje zastave Republike Hrvatske. Zatvaranju se vrši uz sviranje državne himne

 1. H) SANKCIJE ZA PROPUSTE NA NATJECANJIMA
 1. Odbijanje dodijeljenog domaćinstva ili neosiguravanje propisanih uvjeta za izvođenje

     natjecanja može se sankcionirati isključivanjem te ekipe iz LIGE .

 1. Propusti na natjecanjima moraju se sankcionirati kako bi poboljšali pripremu i izvođenje
  natjecanja. S tim u svezi za pojedine propuste na natjecanju lov ribe udicom na plovak, utvrđuju
  se kazneni dodaci na kotizaciju  slijedeće kalendarske godine:

      - nema odgovarajućih vaga (članak 28.) najmanje 1 po sektoru + 1 u pričuvi       500,00 Kn

      - nema dnevnika natjecanja (članak 11.)                                                                500,00 Kn
      - nema prijavnica ni startnih lista (članak 11.)                                                       500,00 Kn
      - nema tajnika (članak 7. )                                                                                      400,00 Kn
      - nisu obilježena startna mjesta  ( članak 13. )                                                       400,00 Kn
      - nema odgovarajućih nagrada za postignute plasmane (Ova odluka )                  400,00 Kn

      - poziv nije dostavljen u roku od 15 dana prije natjecanja (članak 9.)                   300,00 Kn

      - nema oznake za izvođenje natjecanja ( žiri, sektorski suci )  ( članak 8. )          300,00 Kn

      - nema sektorskog suca - (čl. 7.)         (po sucu)                                                    200,00 Kn


    Kazneni dodaci u ostalim disciplinama su navedeni dodaci, oni  koji se mogu koristiti (primijeniti)
     ili dodaci koje utvrdi povjerenstvo discipline na osnovu prijedloga imenovanaog vodstva .

    Za svaki propust u organizaciji službenog natjecanja domaćinu se ovisno o propustu povećava
    visina kotizacije koju je njegova ekipa obvezna uplatiti HŠRS-u za troškove lige u nastupajučoj
    kalendarskoj godini. Tako naplaćena sredstva ulaze u fond sredstava slijedeće kalendarske
    godine koja se raspoređuju domaćinu za bolju organizaciju natjecanja. Do isplate navedenog
    ekipa domaćina nema pravo nastupa na službenim natjecanjima HŠRS.

 1. Negativno ocijenjeni sudac, po ocjeni delegata HŠRS na natjecanju, trenutno se suspendira
  do donošenja pravomoćne odluke nadležnog tijela HŠRS. U slučaju da nadležno tijelo ne donese
  odluku o kažnjavanju u roku od 90 dana suspenzija se ukida.

 Imenovani službeni delegat HŠRS na natjecanju obvezan je:

  * provjeriti i potpisati dnevnik natjecanja   

  * poslati HŠRS-u dnevnik natjecanja u roku od 3 dana po održanom natjecanju i svoje pismeno
        izvješće (pisati čitko uz obvezno zbrajanje sektora i  težina po ekipama)

  * službenom delegatu HŠRS na slijedećem natjecanju dostaviti ispunjeni obrazac
        PRVI – ZADNJI.
Imenovan službeni delegat  na natjecanju, koji ne izvrši gore navedeno neće se imenovati na natjecanja u slijedećem natjecateljskom ciklusu.

 1. I) DIRIGIRANE TEHNIKE RIBOLOVA - izvođenje

U svim kategorijama  lova ribe gdje je propisana DIRIGIRANA tehnika ribolova ona se obavlja po slijedećim pravilima:

 1. ŠTAP I ROLA:

- Moraju se aktivno koristiti,

- Stajaća voda: minimalna daljina ribolova  iznosi 20 metara, sva prihrana ribe mora se obavljati
      praćkom, obavezna je upotreba plovka. U pripremi natjecanja između prvog i četvrtog signala
      dozvoljeno je markiranje dubine i daljine lova na svom startnom mjestu istovremeno s više
      ribolovnih pribora .
- Tekuća voda ( rijeke, kanali ): nema ograničenja.

 

 1. UPOTREBA ŠTEKE

- Maksimalne duljine šteke utvrđene su za svaku natjecateljsku kategoriju Pravilnikom o
      natjecanjima HŠRS - lov ribe udicom na plovak. Duljina šteke mora iznositi minimalno 8
      metara.  Kod korištenja minimalno dopuštene dužine šteke, obavezno se lovi punom dužinom
     šteke s postavljenog stolca uz rubu vode i ne bliže od 5 m od obale.

- Nakon odštekavanja top seta,  top set mora iznositi minimalno 2 metra dužine.

Navedena pravila propisuju se za sve kategorije gdje se primjenjuje dirigirani način ribolova. Nepoštivanje pravila okvalificirati će se kao nesportsko ponašanje i sankcionirati sa kaznenim kartonom.

 1. J) OSTALO
 1. Utvrđuje se obvezna satnica za sva službena natjecanja HŠRS u  'LOVU RIBE UDICOM NA
      PLOVAK":

                  Do 7,00        prijave ekipa

                   7,00 -  7,30  izvlačenje brojeva

                   7,30 -  8,00  odlazak na stazu

                   8,00 - 10,00  pripreme za natjecanje (traju 120 minuta)

                 10,00 - 13,00/14,00  natjecanje

 1. Ekipe i pojedinci mogu nastupiti na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu. Ekipe su obvezne
  HŠRS podnijeti izvješće u roku 15 dana nakon održavanja natjecanja.
     

    Ekipe koji se ne pridržavaju odredbe iz prethodnog stavka kazniti će se zabranom nastupa na
     službenim natjecanjima HŠRS u trajanju od 1 (jedne) godine.

  

    Jedino službene reprezentacije HŠRS mogu, i smiju nastupiti na natjecanjima u zemlji i
    inozemstvu pod nazivom Hrvatska, ili izvedenicama toga naziva.

 1. Upravni odbor HŠRS ovlastio je Predsjednika Natjecateljske komisije da kao VODITELJ LIGA
  donosi odluke o potrebnim mjerama za provođenje sustava natjecanja, kao i o potrebnim
  stegovnim mjerama na natjecanjima, a u skladu s pravilnicima HŠRS.
 1. Organizatori športskog natjecanja ili športske priredbe dužni su osigurati pružanje hitne
  medicinske pomoći za vrijeme trajanja športskog natjecanja, odnosno športske priredbe. U
      vrijeme trajanja športskog natjecanja, odnosno športske priredbe uračunava se i najmanje 30
      minuta prije početka, odnosno nakon završetka športskog natjecanja, odnosne športske priredbe
 1. U športskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je najviše šest mjeseci prije športskog
  natjecanja utvrđena pozitivna opća zdravstvena sposobnost, a kada je to propisano i posebna
      zdravstvena sposobnost.  Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje liječnik-specijalist
      športske medicine, odnosno specijalist medicine rada i športa (članak 71. Zakona o športu).

  

    Prema navedenom natjecatelj i sudac HŠRS obvezan je na natjecanju imati pozitivnu potvrdu o
    OPĆOJ  ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI. Kontrolu potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti
    može na natjecanju izvršiti VRHOVNI SUDAC prilikom kontrole dokumentacije prilikom prijave
    za pojedino natjecanje. 

 

 1. Pripremljena hrana i mamci moraju biti pripremljen i prezentirani u baždarenim posudama

    namijenjenih za tu svrhu (19,0 litara, 25,0 litara, i 40,0 litara za hranu i 1,0 litre; 0,75 litre; 0,5      

    litre; 0,25 litre; 0,125 litre za mamce). Posude za mamce moraju biti slobodno zaklopljene bez  

    posebnih držača poklopca .

  

                                                                                  

      Tajnik HŠRS                                                                                Predsjednik HŠRS    
    Tomislav Feldhofer                                                                      Vladimir Sever v.r.

Obavijesti za članove

                                     UŽIVO

                   SRC NOVAKOVEC

 

radne akcije 2017

08.04. - subota - 15 sati   

29.04. - subota - 15 sati

20.05. - subota - 16 sati

12.06  - subota - 16 sati

15.07. - subota - 17 sati

11.08. - petak   - 16 sati

16.09. - subota  - 15 sati

02.12. - subota - 14 sati

VIŠE........

 

Korisni linkovi

               

              

              

             mura vodostaj

           

       VODOSTAJ RIJEKE MURE

    CIJENIK RIBOLOVNIH DOZVOLA

 

 

Prijava

or
or