SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "OSTRIŽ" NOVAKOVEC

 • 1. mjesto 3. zone u kategoriji juniorki održano na jezero šoderica u Koprivnici 28.05.2017

Plan gospodarenja SSRDMŽ za 2018 godinu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2018.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

 1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.
 2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.
 3. Na natjecateljskim stazama: ŽUŽIĆKA i ŠODERICA Kotoriba, PERUTNICA Prelog, STARA MURA Podturen, STARA MURA Žabnik, PRELOGI Ivanovec, SRC OSTRIŽ Novakovec za sve vrste natjecateljskih riba (uklija, žutooka, deverika, crvenperka i sl.) Na tim vodama zabranjeno je korištenje mreža čuvarica za sve vrste riba koje podliježu režimu „ulovi i pusti“. Ribe se moraju odmah vratiti  u vodu. Odredba se ne odnosi na  službena natjecanja;
 4. Na jezeru Mičigen i ribnjaku Trnišće u Draškovcu za sve ribe težine manje od 3 kg, osim štuke, smuđa i soma;
 5. Na šljunčari Quadro i Goričan za sve šarane i amure težine 7 i više kg;
 6. Na Šoderici u Kotoribi za sve šarane i amure manje od 2 kg;
 7. Na šljunčari Perutnica Prelog i Gmajna Palinovec za sve ribe težine 5 i više kg, osim predatora.
 8. Na šljunčarama Mali Balaton i Stara vaga kod mjesta Mursko Središće za sve šarane i amure težine 7 i više kg.
 9. Na ribnjaku Hodošan kod mjesta Hodošan za sve šarane i amure težine 7 i više kg.
 10. Na ribnjaku Trnišće u Draškovcu, šljunčari Goričan i Stara graba Turčišće za sve veličine riba deverika, bodorka uklija i grgeč.

 

2.) Na vodama DOPŠOVA GRABA, ZRINSKI, HUBERTOVA GRABA, MARINA u Prelogu, ZIJEV u Hlapićini  u periodu od 01.01.do 31.03. i 01.11. do 31.12. 2018.g. može se loviti samo sa direktašem.

-Uporaba role nije dozvoljena, a može se zadržati maksimalno do 2 kg ribe ili jedan veći primjerak;

Na rijeci DRAVI sa cestovnog  mosta u D. Dubravi te uzvodno i nizvodno 500 metara u periodu od 01.01.do 31.03. i 01.11. do 31.12. 2018.g. može se loviti samo sa direktašem.

Upotreba role i umjetnih mamaca-varalica nije dozvoljena. 

3.) ZABRANA RIBOLOVA:

- Na drenažnom jarku HE Dubrava ( od jezera kod mjesta Otok do ulaska u odvodni kanal kod Sv. Marije uključujući i kanale koji se vežu na njega ) u vrijeme lovostaja na pastrve  (01.01.-28.02. i 01.10.-31.12.2018.)

-  Na svakom reviru  ili zatvorenoj vodi  nakon izvršenog poribljavanja u trajanju od 10 dana.

- Na natjecateljskoj vodi „Perutnica“  ribolov je dozvoljen samo na dijelu registrirane natjecateljske staze.

4.)UPORABA PLOVILA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV dozvoljava se na rijeci Dravi i rijeci MURI (bez pritoka i starih korita) te jezerima HE ČAKOVEC i HE DUBRAVA;

Zabranjuje se upotreba čamaca na daljinsko upravljanje u svrhu prihranjivanja i postavljanja mamaca na ribolovnoj zoni kojom gospodari SŠRD Međimurske županije, osim na glavnim tokovima rijeka Drave i Mure bez pritoka, starih tokova, rukavaca i mrtvica, te jezerima HE ČAKOVEC I HE DUBRAVA.

 

5.) Na drenažnim jarcima HE Čakovec i HE Dubrava ribiči smiju loviti ribe samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom (sa jednom udicom , sa ili bez kontrakuke) ili varalicom (vobler, meps, žlica ili silikonska varalica, sa najviše dvije udice; jednokuka, dvokuka ili trokuka; sa ili bez kontrakuke.) Ostale vrste umjetnih ili prirodnih mamaca nisu dozvoljene, niti su dozvoljeni plovci, vodene kugle i slični dodaci koji signaliziraju ugriz ribe. Ribolov od sumraka do svitanja nije dozvoljen. Na tim vodama naplaćuje se dnevna dozvola u visini 150,00 kn. Godišnja dozvola je važeća s time da je dozvoljeno 30 ribolovnih dana u godini. 

Ribiči sa godišnjom dozvolom izlazak na vodu moraju evidentirati na zadnjoj stranici POPISA ULOVA prije izlaska na vodu.

 

6.) Ribiči mlađi od 15 godina ( kadeti ) smiju loviti ribe uz uporabu samo jednog štapa i/ili pribora.

 

7.) Zabranjeno je plivanje u svrhu ribolova.

8.) Zabranjena je rezervacija mjesta za ribolov i izgradnja nepokretnih objekata uz vodu.

9.)DOZVOLJENI ULOV

VRSTA RIBE

DNEVNI ULOV

NAJMANJA VELIČINA

LOVOSTAJ

Štuka

2 kom ili 5 kg

40 cm

01.02. – 31.03.

Smuđ

2 kom ili 6 kg

40 cm

01.03. – 31.05.

Šaran (bez obzira na fenotip)

2 kom ili 7 kg

40 cm

01.04. – 31.05.

Som

4 kom ili 20 kg

60 cm

16.04. – 15.06.

Kečiga

2 kom

40 cm

01.03. – 31.05.

Potočna pastrva

2 kom ili 2 kg

30 cm

01.10. – 28./29.02.

Lipljan

1 kom

30 cm

01.01. – 15.05.

Mladica

1 kom

80 cm

16.02. – 30.09.

Kalifornijska pastrva

2 kom ili 2 kg

30 cm

-

Mrena

4 kom ili 6 kg

28 cm

-

Linjak

2 kom ili 2 kg

20 cm

-

Amur

2 kom ili 10 kg

-

-

Bolen

4 kom ili 5 kg

-

-

Jez

4 kom ili 5 kg

-

-

bezribica, sunčanica, crni somić, bijeli i sivi glavaš, glavočić, velika ozimica

NEOGRANIČENO

-

-

Manjić

4 kom ili 5 kg

   

Ostale vrste

5 kg

-

-

Prekoračenje težine dnevno dozvoljenog ulova tolerira se samo u slučaju kada jedan primjerak prelazi težinu ukupno dozvoljenog ulova. U tom slučaju dopušteno je zadržati samo taj jedan primjerak.

U slučaju ulova više vrsta riba, komadi i kilogrami se ne zbrajaju po vrstama riba, već se oduzimaju od vrste kod koje je dozvoljen najveći ulov. ( npr. ulov šarana i soma; maksimalni zbroj komada je 4, a kilograma 20 s time da ulov šarana ne prelazi 2 komada niti 7 kg. Ulov soma u tom slučaju može biti 2 komada i 13 kg).

 • Ulovljena riba mora se čuvati u mreži čuvarici.
 • Riba spremljena u mrežu čuvaricu smatra se zadržanom ribom.
 • STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE RIBA: karas, peš, dunavska paklara, koljuška, krkuša, balavac, belica, piškur, crnka, zlatni vijun, mali i veliki vretenac ne smiju se nakon ulova zadržati, već se moraju neozljeđene vratiti u vodu.

10.) a) Reciprocitet u sportskom ribolovu sa ŠRK VARAŽDIN odnosi se na slijedeće vode:

- Rijeka DRAVA ( staro korito ) od mjesta Trnovec do cestovnog mosta kod Varaždina.

- Jezero HE ČAKOVEC od cestovnog mosta kod Varaždina do brane HE ČAKOVEC.

- Derivacioni kanal i rijeka DRAVA  od brane HE ČAKOVEC nizvodno, unutar administrativnih granica Međimurske i Varaždinske županije, a unutar ribolovne zone kojom gospodare potpisnice uvog ugovora.

( prijelaz dalekovoda preko kanala i r. Drave )

Pravo sportskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matičnog nositelja gospodarenja i potvrđivanjem članske karte kod drugog nositelja gospodarenja ( 150,00 kn).

 1. b) Reciprocitet u sportskom ribolovu sa Zajednicom ŠRK Koprivnica odnosi se na slijedeće vode:

- Rijeka Drava od ušća r. Mure u r. Dravu uzvodno do granice sa Varaždinskom županijom ( 200 m nizvodno od ušća r. Bednje u r. Dravu )

- Rijeka Mura od ušća u rijeku Dravu, uzvodno do željezničkog mosta kod mjesta Kotoriba.

- Odvodni kanal HE DUBRAVA od mosta kod HE DUBRAVA nizvodno do ušća u rijeku Dravu. 

Pravo sportskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matičnog nositelja gospodarenja i članske 

karte drugog nositelja gospodarenja ( 100,00 kn). 

 1. c) Reciprocitet u sportskom ribolovu sa ŠRK Ludbreg odnosi se na slijedeće vode:

- rijeka Drava, derivacioni kanal HE ČAKOVEC i jezero HE DUBRAVA sa Hubertovom grabom, sve između dviju hidrocentrala, rijeka Bednja i rijeka Plitvica u dijelu kojim gospodari ŠRK Ludbreg.

Pravo sportskog ribolova ostvaruje se kupnjom ribolovne dozvole matičnog nositelja gospodarenja i potvrđivanjem članske karte kod drugog nositelja gospodarenja ( 200,00 kn ).

 

11.) Svaki član, imatelj godišnje ribolovne dozvole dužan je odraditi dvije radne akcije planirane u matičnoj udruzi.

Odgovorna osoba za poslove gospodarenja

                                                                                                                                         Darko Oreški

Obavijesti za članove

                                     UŽIVO

                   SRC NOVAKOVEC

 

radne akcije 2017

08.04. - subota - 15 sati   

29.04. - subota - 15 sati

20.05. - subota - 16 sati

12.06  - subota - 16 sati

15.07. - subota - 17 sati

11.08. - petak   - 16 sati

16.09. - subota  - 15 sati

02.12. - subota - 14 sati

VIŠE........

 

Korisni linkovi

               

              

              

             mura vodostaj

           

       VODOSTAJ RIJEKE MURE

    CIJENIK RIBOLOVNIH DOZVOLA

 

 

Prijava

or
or