SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "OSTRIŽ" NOVAKOVEC

  • 1. mjesto 3. zone u kategoriji juniorki održano na jezero šoderica u Koprivnici 28.05.2017

Dokumenti

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2017.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.

2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.

 3. Na natjecateljskim stazama: ŽUŽIĆKA i ŠODERICA Kotoriba, PERUTNICA Prelog, STARA MURA Podturen, STARA MURA Žabnik, PRELOGI Ivanovec,  SRC OSTRIŽ Novakovec za sve vrste natjecateljskih riba (uklija, žutooka, deverika, crvenperka i sl.) Na tim vodama zabranjeno je korištenje mreža čuvarica za sve vrste riba koje podliježu režimu „ulovi i pusti“. Ribe se moraju odmah vratiti  u vodu. Odredba se ne odnosi na  službena natjecanja;

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1339

Na temelju članka 20. stavka 1., članka 21., članka 43., članka 44. i članka 64. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 19. iza stavka 3. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010, 4/2015 i 34/2015) dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispite organizira i održava Savez putem svojih članica županijskih saveza športsko ribolovnih udruga (u daljnjem tekstu: županijskih saveza ŠRU).«

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat za polaganje ispita podnosi pismenu prijavu županijskom savezu ŠRU ili susjednom županijskom savezu ŠRU ako u toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo temeljem ovlaštenju Saveza.«

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVNIH

DRUŠTAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

IZVOD IZ PLANA GOSPODARENJA ZA 2016.G.

1.)RIBOLOV “ULOVI I PUSTI”:

1. Na šljunčari PRELOGI Ivanovec, za sve šarane i amure težine 3 kg i više.

2. Na šljunčari POLEVE za sve vrste šarana bez obzira na veličinu.

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

20.02.2016.g. početkom u 18 sati u društvenom domu Novakovec održana je redovna godišnja Skupština Sportskog ribolovnog društva "Ostriž" Novakovec.

U uvodnom djelu Predsjednik Čemerika Stjepan pozdravio je članove, te goste iz okolnih ribolovnih udruga i predstavnike domaćih udruga.

Obavijesti za članove

radne akcije 2017

08.04. - subota - 15 sati   

29.04. - subota - 15 sati

20.05. - subota - 16 sati

12.06  - subota - 16 sati

15.07. - subota - 17 sati

11.08. - petak   - 16 sati

16.09. - subota  - 15 sati

02.12. - subota - 14 sati

VIŠE........

 

Korisni linkovi

               

              

              

             mura vodostaj

           

       VODOSTAJ RIJEKE MURE